Turan

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Turan » Общий форум » О братьях наших меньших


О братьях наших меньших

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

Дорогие мои товарищи по клубу!

Сегодня я обращаюсь к Вам не как к коллегам-знатокам, а просто как к добрым людям. В Баку силами группы активистов – защитников животных создается первый приют для бездомных животных. В связи с этим у меня к вам два объявления.
Первое касается общественной акции, проводимой активистами этого приюта. Они проводят в стране сбор 50.000 подписей в защиту бездомных животных под девизом «Наше молчание – их смерть!»
Подписи будут приложены к официальному обращению в адрес Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Бланки с подписями будут рассмотрены на государственном уровне. Вкратце изложу суть обращения: речь идет о принятии мер по прекращению отстрела животных. Полностью текст этого обращения на азербайджанском и русском языках я приведу здесь ниже, в отдельных сообщениях.
Кстати, на следующую игру я принесу бланк для подписей, и каждый желающий из вас сможет поставить там свою подпись. Отмечу, что помимо подписи, там надо указывать имя и фамилию, а также, на выбор, - либо номер удостоверения личности, либо номер мобильного телефона, либо адрес электронной почты. Кстати, такой бланк каждый из вас при желании может получить у активистов приюта и сагитировать людей на такие подписи у себя на работе или в вузе.   
Второе объявление касается первой крупной акции приюта, направленной на спасение конкретного животного в тяжелой ситуации. Речь идет о собачке Джине. Полностью историю Джины я изложу опять-таки ниже, в отдельном сообщении. Здесь же отмечу  только, что первоочередные «клиенты» приюта – это не имеющие своего дома больные и старые животные, то есть те, для которых найти хозяев труднее всего. 
Приют принимает любую помощь, связанную с направлением его деятельности. Она может быть самой разной. Например, поиск спонсоров и материальная помощь деньгами (на содержание животных и постройку самого приюта – сейчас он существует пока что, так сказать, в «филиалах», то есть по домашним адресам нескольких его энтузиастов, но уже выделен участок под постройку). Возможна также материальная помощь продуктами и медикаментами для животных. Еще вариант, для специалистов – помощь в оказании ветеринарных услуг или услуг по уходу за животными. Важный аспект – поиск новых хозяев для приютских животных. Еще один вид поддержки этой инициативы – содействие в публикации материалов о приюте в СМИ и в социальных сетях, а также проведение благотворительных акций в пользу приюта. И, конечно, сбор подписей. 
Вот адрес Бакинского приюта для бездомных животных в Фейсбуке:  http://www.facebook.com/?sk=events#!/gr … 4082841244

2

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Hörmətli İlham Əliyevə

Heyvanların qorunmasını və vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasını istəyən, eyni zamanda normal və qəddarlıqdan uzaq bir mühitdə yaşamaq hüquqları olduğunu müdafiə edənlərin

MÜRACİƏTİ
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Hörmətli İlham Əliyev, Bu toplu müraciətimizlə Bakı və ətrafındakı şəhərlərdəki, eyni şəkildə Azərbaycanın digər bölgələrindəki heyvanlara lazımlı maraq və diqqətin göstərilməsini və qəddarlığa qarşı lazımlı tədbirlərin alınmasını xahiş edirik.

Biz, Heyvan Hüquqları Müdafiəçiləri məhz bu problemin tezliklə həll edilə bilməsi üçün tək yolun birbaşa Sizin diqqətinizə təqdim edilməsi olduğundan əmin olduğumuz üçün buna istiqamətli lazımlı əməliyyatları etməyi insani borcumuz olaraq görməkdəyik. Heyvanlara qəddarca və ən sadə ifadəylə laqeydliklə davranmaq həm Azerbaycanın imicinə zərər verir, həm də tam olaraq biz insanların mənəviyyatı ilə əlaqəsi olan bir problem olduğunu açıq-aşkar göstərir. Azərbaycanda heyvanları çox sayda düşüncəsiz insanın qəddarca davranışlarından qorumaq məqsədi olan təşkilatların mövcud olmamasından ötürü böyük bir kədər içindəyik, bu cür rəftara tabe tutulan heyvanlardan bir qismini fərdi səylərimiz nəticəsində xilas etmək və uyğun şəraitin olmadığı evlərimizdə saxlamaq məcburiyyətində qalırıq. Mənəvi baxımdan heyvanlara qarşı qəddarca davranışların və işgəncə hadisələrinin ortaya çıxardığı nəticələrdən biri olaraq, gələcəyimiz olan gənc və uşaqların zalımca davranışları normal qəbul etməsi və də vərdiş halına gətirmiş olması bizləri dəhşətə salmaqdadır. Bu cür vəziyyətlərdə insan mənəviyyatı və möhkəmliyi ağır zərbələrə məruz qalmaqdadır.

Ortaya çıxan qəddarlıq davranışlarına nümunə olaraq, cəmiyyət sahəsində yaşayan sahibsiz heyvanlar üçün baytar xidməti və heyvan sığınacaqları tələb edildiyi halda bu tələblər qarşılanmamaqda, əksinə heyvanlara qarşı Bələdiyyələrin silahlı xüsusi ovçu qrupları Bakı və Bakı ətrafındakı küçələri qanlı döyüş meydanına çevirməkdədir, az yaşlı uşaqlar da bu cür hadisələri gördükdən sonra digər canlılar və bir-biriləri ilə bu hadisələrin imitasiyasını həyata keçirən tamaşaçılar olaraq böyüməkdədirlər. Küçələrdə çox sayıda kənd təsərrüfatı heyvanlarının ortalıqda seqmentlərinin edilməsi ilə əlaqədar olaraq bu xüsusu ifadə etmək istəyirik: hər gün heyvanlar seqmentə hər kəsin gözü qarşısında aparılmaqda, məhz bu seqmentlər bizlərə, xüsusilə də öyrənmə marağı içindəki uşaqlara izlədilməkdədir. Eyni şəkildə vəhşi təbiətdən qeyri-qanuni olaraq alınan Qafqaz ayıları və ya qeyri-qanuni şəkildə nəql edilən egzotik heyvanların insancıl olmayan şəraitlərdə saxlanması, olduqca pis şəraitlərdə satışa təqdim edilməsi, dar qəfəslərə, sanki bir mal kimi ürəyimizi ağrıdan, qeyri-qanuni şəraitlərə məhkum edilməsi şəklində qəddarca davranışlar sərgilənməkdədir.

Bu xüsusların diqqətə alınması lazımdır:

a. heyvanlara qarşı qəddarca davranış mənəviyyat və humanizmin prinsiplərinə ziddir və insana mənəvi baxımdan zərər verməkdədir. b. vəhşi təbiətdəki heyvanların içində olduqları şəraitlər onların bioloji, növ və fərdi xüsusiyyətlərinə çox vaxt uyğun deyildir. c. sahibsiz olaraq adlandırılan heyvanlar əslində Azərbaycan Dövlətinə aid canlılardır. d. vəhşi təbiət heyvanlarına, şəhərlərdə biyofərqliliyin nümunəsi olaraq bizlərlə yaşayan sahibsiz heyvanlara və kənd təsərrüfatı heyvanlarına tətbiq olunan və hətta sərgilənən şiddət davranışları artmaqdadır. Bu səbəblə ümumiyyətlə heyvanların şiddət davranışlarından qorunmasına istiqamətli dövlət siyasətinin ortaya çıxarılmasına ehtiyac vardır.

Azərbaycan Qanunlarının Azərbaycanın da imzalamış olduğu Beynəlxalq Heyvan Hüquqları Konvensiyasına uyğunlaşdırılması, yeni qanunların çıxarılması və var olanların üzərində düzəltmələr edilməsi, eyni zamanda zəruri Konstitusiya dəyişikliklərin edilməsinə istiqamətli ehtiyacların olduğu diqqətə alınaraq bu sahədə əhəmiyyətli dəyişikliklərin reallaşdırılmasını səbirsizliklə gözləməkdəyik. Problemə istiqamətli müsbət görüşlər bildirəcəyinizdən və heyvanlar aləminin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına istiqamətli əlaqədar struktur və cəmiyyətlərə himayədarlıq edərək, əlaqədar dövlət təşkilatlarına lazımlı sərəncamları verəcəyinizdən ümidvarıq. Sizin heyvanlar aləminin vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına istiqamətli tədbirləri alacağınıza inanırıq və əvvəlcədən dərin təşəkkürlərimizi bildiririk.
İmza: Heyvanların qorunmasını və vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasını istəyən, eyni zamanda normal və qəddarlıqdan uzaq bir mühitdə yaşamaq hüquqları olduğunu müdafiə edən Dünya Heyvan Hüquqları Müdafiəçiləri.

3

Господину Ильхаму Алиеву,
Президенту Азербайджанской Республики.

От имени Защитников Прав Животных -граждан, обратившихся в Общество Защиты Животного Мира и Этического Просвещения «АЛЬЯНС»(Азербайджан) совместно с Организацией Защиты Животных "Уважение Правам на Жизнь" (Турция)
Обращение
Уважаемый Президент, Господин Ильхам Алиев,
Зная что, данный 2010-й Год - Год Екологии, надеемся на коренные изменение в сфере защиты и благосостояние Животного Мира в Азербайджане. Мы, граждане гуманного государства Азербайджан, движимые чувством нужды во внимании и должной заботе о животном мире Баку и других городов Азербайджана, считаем своим человеческим долгом, донести до Вашего внимания наше негативное отношение к ныне применяемым жестоким методам.
Это наносит вред имиджу нашего государства, а самое главное оценивается как человеческая проблема, что является одним из приоритетных важных дел страны.
Жестокое отношение к животным вводит нас в стрессовое состояние. Отыскивая пути защиты животных от этой жестокости, многие из нас порой вынуждены содержать их в наших маленьких и неблагоустроенных домах. С другой стороны, мы приходим в ужас, принимая за норму и привыкая к жестоким поступкам детей и молодёжи, нашего будущего поколения.
В настоящее время, городская исполнительная власть создала специальные группы «охотников» действующих против животного мира и превратила улицы нашего города
в поле боя. А малолетние дети, становясь зрителями подобных ситуаций, в дальнейшем пытаются повторить увиденное между собой и калечат животных.
Мы очень просим Вас, остановить эти кошмары.
Человеческая мораль и здоровье подвергается тяжёлым ударам раз за разом.
Примем во внимание то, что,
а. жестокое отношение к животным противоречит моральным и гуманным принципам и наносит людям моральный ущерб.
б. условия содержания представителей дикой природы во многих случаях не является схожими с их биологическим видом и особенностями;
в. так называемые животные без хозяева на самом деле био разнообразие городов страны, защита и забота о них входит обязанности Азербайджана как Государство;
г. существует необходимость положить основу государственной политики в плане защиты животных от жестокого обращения.
Выступая противниками статуса «бездомное животное», которое дали этим живым созданиям, мы считаем более правильным и важным, в рамках гуманного отношения и принимая во внимание популяцию и сохранность биологического разнообразия животного мира нашего Азербайджанского Государства обеспечение специальной государственной структуры ветеринарной службы.
Единственный гуманный метод, нашел своё отражение в рамках Международной Конвенции о защите животных, подписанной Вами, Господин Президент, 30 Мая 2007-го года. Разработанный и доказанный во всём мире, данный метод предотвращает истребление животных от голода и жестокого обращения, а также контролирует их численность.

Мы высоко ценим Ваш этот шаг.
Мы с нетерпением ждём, когда эту проблему выставят на первый план в Милли Меджлисе и произведут коренные изменения в Законе об охране окружающей среды и животного мира, принимая во внимание Международную Конвенцию.
С надеждой на положительный отзыв,
Заранее благодарим,
Подпись: Сторонники гуманных принципов, граждане Азербайджанской республики.

4

История Джины

В октябре этого года на Украинском круге (между станциями метро «Ахмедлы» и «Ази Асланов») объявилась бродячая собака. Немецкая овчарка – бесспорно, очень красивая порода, но в данном случае от былой красавицы ничего не осталось – так, тень собаки… Исхудавшая, кровоточащая, тяжело волочившая чуть ли не по земле страшный вырост на брюхе, она выглядела жутко. Тем не менее – свет не без добрых людей! – с голоду она не умерла: ее подкармливали в ближайшем кафе.
Три недели эта бедолага обитала на Украинском круге, делая порой дальние рейды в сторону военного училища на Зыхе. Чувствовалось, что она была когда-то ну очень домашней – непуганая, она даже дорогу переходить не умела: останавливалась на проезжей части прямо перед автомобилями, и только чудом осталась жива. Ее заметили ребята из «службы оповещения» приюта. Активисты приюта решили ее отловить и вылечить. Однако сделать и то, и другое оказалось нелегко…
Как рассказывает одна из этих активисток, Лейла Ахундова, в первый раз за собакой с Украинского круга они отправились днем. Увы, ничего не вышло… Украинский круг – весьма оживленная трасса. Спасаясь от них – незнакомых людей, пытающихся ее поймать, - издерганная, нервная овчарка с перепугу заскочила… в переполненный автобус, где ее встретили дружными пинками. (Что винить собаку – даже мы, люди, иной раз шарахаемся от тех, кто нас любит, и бежим к тем, кому мы совершенно не нужны). Тут же некстати подвернулись гаишники, доблестно вставшие на защиту пассажиров, и бедной псине досталось еще и дубинками… В общем, в тот раз она убежала и спряталась где-то. В следующий раз, наученные горьким опытом, ребята приехали за ней глубокой ночью, и только тогда наконец-то смогли ее поймать и отвезти к ветеринару на обследование…

5

История Джины (окончание)

Выяснилось, что собаке требуются две срочные операции по онкологической части – у нее рак молочной железы (тот самый вырост на брюхе) и саркома (внутренняя опухоль). Стало понятным, отчего это животное лишилось дома. Хозяин держал ее, пока была нужна, а когда состарилась, да к тому же серьезно заболела, просто выкинул ее на улицу, как ненужную вещь. Даже на усыпление денег пожалел, не говоря уже о лечении…
Кстати, о хозяине (к счастью, уже бывшем). Активисты приюта выяснили его личность. Они сообразили, что собака не просто так бегала все время к училищу – она ждала, что хозяева возьмут ее обратно, искала их. Ребята порасспрашивали жителей в окрестностях училища и выяснили, что овчарка принадлежала одному из местных. Достаточно уважаемому в тех краях человеку. Между прочим, педагогу по профессии…
Как звал свою собаку тот человек, они выяснять не стали. Овчарка получила новое имя – Джина. Она охотно отзывается на него. Очень ласковая, она не кусается (совсем не сопротивлялась, даже когда ее купали и расчесывали). Лейла Ахундова, временно приютившая Джину у себя, совершенно случайно обнаружила, что та даже дает лапу по команде…
В прошлую субботу, 30 октября, по кличу, брошенному в Фейсбуке, был организован сбор средств в пользу Джины. На встречу пришло около 20 человек. И еще многие, хотя и не смогли придти, но собираются передать деньги через друзей. Мне приятно, что я тоже смогла внести свою лепту в это дело.
Обе операции стоят в общей сложности 200 манатов. Денег было собрано больше – хватит и на послеоперационную передержку, и на лекарства (отчеты обо всех расходах приют выкладывает на своей фейсбуковской страничке – так же, как и фотографии Джины). Врач уверяет, что овчарка легко перенесет операции. Сейчас ее, страдающую крайним истощением, откармливают перед операцией печенью – лучшим источником гемоглобина. А когда она выздоровеет, окрепнет и похорошеет, ей найдут новых хозяев.   
Случай с Джиной очень показательный: ситуация была довольно тяжелой, и тем не менее луч надежды сверкнул и для этого несчастного создания. Будем надеяться, что Бакинский приют для бездомных животных, при поддержке своих друзей, поможет еще многим и многим животным.

6

Дорогие ребята! Спасибо всем тем из вас, кто поставил свои подписи под обращением по поводу прекращения отстрела животных! Спасибо Вам за понимание и милосердие. Мне очень приятно, что среди 50 тысяч подписей под обращением к президенту страны будут стоять и 43 подписи знатоков-турановцев. Будем надеяться, что этот документ возымеет положительное действие – то, на которое надеются защитники животных и их сторонники.
Долой «собачьи ящики»! Если люди не могут обеспечить достойную жизнь бездомным животным, пусть хотя бы ту жизнь, какая есть, у этих несчастных не отнимают…

Сообщаю Вам также, что история с овчаркой Джиной нашла свое продолжение. На собранные энтузиастами деньги этой собаке была успешно сделана операция. Теперь  Джине, избавленной от боли и сразу на удивление похорошевшей, ищут новых хозяев. Она ласковая, она будет их очень любить…
Если у кого-то из вас есть варианты на этот счет (то есть, если кому-то из знакомых нужна овчарка), пишите мне об этом в личку.

7

История пеликана

Говоря о Джине, не могу не вспомнить недавнюю историю с пеликаном. Возможно, некоторые из вас знают о ней, но в целом она особой огласки не получила. А жаль…  Началось все довольно неожиданно: в прошлый четверг в бакинском Интернете вихрем разнесся слух, что на озере возле «Трех корон» умирает раненый пеликан. Новость распространили сотрудники одного из информагентств – окна их офиса выходят прямо на этот водоем.
Оценив ситуацию, журналисты поняли: для того чтобы спасти раненую птицу, нужна резиновая лодка. Вроде бы не самая дорогостоящая и не самая редкая на свете вещь…Тем не менее ее не оказалось ни у экологов, вызванных журналистами, ни у сотрудников зоопарка. Правда, директор зоопарка, человек добросердечный и горячо радеющий за свое дело, первым отозвался на крик о помощи и раньше всех прочих вызванных прибыл к «Трем коронам», но что толку – достать-то пеликана было невозможно, не имея лодки…
После отчаянных попыток раздобыть лодку у тех, кто теоретически мог увидеть их сообщение в Интернете (видели многие, но лодки ни у кого из них тоже не было!), журналисты, поняв, что бедная птица уже совсем ослабла и еле держится на воде, решили вызвать спецов из МЧС. Хотя и не были уверены, что подобные мелкие операции входят в круг обязанностей этих спецов…
Спасатели прибыли тут же, в рекордно короткий срок. Лодка у них, само собой, была. И все остальное нужное снаряжение – тоже. Пеликана моментально вытащили на берег и срочно переправили в зоопарк, где имеется отличный ветврач.

8

История пеликана (окончание)

Скажете, хэппи энд? Увы, не совсем… Рана оказалась серьезной – безнадежно покалеченное крыло пеликану пришлось-таки ампутировать. А знаете, что это было за ранение? Пулевое! Когда я об этом узнала, то страшно удивилась. Зная, что вокруг озера у «Трех корон» имеются рестораны, я сначала решила было, что пеликан удрал из одного из таких заведений, где выступал в роли экзотического украшения интерьера в каком-нибудь бассейне.
Действительность оказалось проще и страшнее моих романтических домыслов. Верно тут, скорее всего, только одно: пеликан и вправду удрал из ресторана. А иначе откуда бы ему взяться в этом водоеме? Ведь тот, хотя и носит гордое название озера, на деле является всего лишь бывшим карьером, превращенным в искусственный пруд. Там не живут водоплавающие птицы…
А вот дальше все очень грустно. С ужасом узнала я, что на пеликанов у нас охотятся! И делают это даже не ради самого увлекательного процесса, а с вполне практической целью: оказывается, мясо этих птиц считается деликатесом… Так что этот бедолага, видимо, сбежал не из ресторанного бассейна, а из ресторанной кухни… Впрочем, есть версия и о том, что он стал жертвой охоты где-то за городом, а в город долетел, как пелось в песне военных лет, «на честном слове и на одном крыле».
Так или иначе, а он искал спасения у людей. Несмотря на то, что подстрелил его тоже человек… Но, тем не менее, пока несчастный много часов барахтался в воде, истекая кровью, никто из тех людей, чьи окна выходят на озеро, и не подумал его спасать. Не то что самим это сделать – даже специалистов вызвать никто не почесался.
Пеликан не знал, что двуногие, не имеющие крыльев, в массе своей спокойно проходят даже мимо мучений себе подобных – тех, кто в состоянии попросить о помощи на понятном им языке! Что уж говорить о мучениях бессловесной твари…
Озеро возле «Трех корон» окружено несколькими огромными жилыми зданиями –   представьте, сколько людей видело мучения этой птицы! И все же, если бы не та группа  журналистов (спасибо им большое!), то пеликан бы погиб. А ведь для его спасения требовалось всего-то сделать один звонок… 
Люди, если каждый из нас сделает хоть что-то, хоть чуть-чуть для тех, кто не в состоянии сам попросить за себя, наш мир, наверное, станет немножечко лучше... Попробуем?


Вы здесь » Turan » Общий форум » О братьях наших меньших